PRODUKTER

T-Port™ Enteral Access System

Vår egen patenterade metod för långtidsaccess till tarmen.

MyDiagnostick

Enkel diagnos av hjärtarytmier.

TauroLock

Antimikrobiell låslösning för kärlaccesser.