T-Port Enteral Access System

T-Porten sätts in i lokalbedövning i övre delen av buken med hjälp av röntgen. En titanplatta planteras in under huden. Denna platta är i förbindelse med en yttre kontaktdel som sticker ut genom huden. Inuti T-Porten finns en kateter som leder till tunntarmen.

T-Portens titanplatta är placerad i en ficka precis under huden vilket undviker skapandet av ett öppet hål genom huden till magsäcken.

Titanplattan behöver inte bytas ut rutinmässigt. Skulle katetern behöva bytas ut kan det göras utan att titanplattan behöver avlägsnas.

Efter tre månader ska T-porten vara helt inläkt och fixerad.

Kliniska studier har visat att det är färre komplikationer med T-Porten jämfört med PEG/J-tub systemet. Framförallt är det mer sällsynt att katetern rör sig ur position eller att läckage av magvätska uppstår.

För ytterligare information klicka på respektive länk i menyn till höger

Ytterligare information

Mikael Sättler: mikael.saettler@transcutan.com