TauroLock och NutriLock

 

TauroLock

TauroLock låslösning för kärlkatetrar används för att minska antalet kateterrelaterade infektioner och för att hålla katetern öppen.

TauroLock låslösning

 • är bactericid och fungicid, inom 2-4 timmar dödas 500 olika mikroorganismer
 • förbygger bildandet av biofilm i katetern
 • håller katetern öppen
 • är säker för patienter och personal

TauroLock kan användas i dialyskatetrar, centrala venkatetrar, subcutana venportar och PICC-lines

TauroLock kan användas både till barn och vuxna.

TauroLock finns även med tillsats av heparin eller urokinas i de fall ytterligare antikoagulerande eller trombolytiska egenskaper är önskvärda.

För ytterligare information om TauroLock; klicka på respektive länk i menyn till höger.

På tillverkarens hemsida www.taurolock.com  finns möjlighet att registrera sig och på så vis få tillgång till många av de studier som är gjorda med TauroLock låslösning.

Följande varianter av TauroLock finns:

TauroLock Classic

För katetrar där den antimikrobiella effekten i huvudsak önskas men där liten eller ingen antikoagulation krävs.

Finns som tre produktvarianter:

 • TP-01-3 (3 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)
 • TP-01-5 (5 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)
 • TP-01-10 (10 mL i injektionsflaska, 100 injektionsflaskor per förpackning)

 


 


TauroLock med 100E Heparin

För mindre katetrar som utöver den antimikrobiella effekten kräver en effektivare antikoagulation.

Finns i en produktvariant:

 • TP-03-3 (3 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)

 


 

TauroLock med 500E Heparin

För i huvudsak dialyskatetrar som utöver den antimikrobiella effekten kräver en effektivare antikoagulation.

Finns i två produktvarianter:

 • TP-02-5 (5 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)
 • TP-02-10 (10 mL i injektionsflaska, 100 injektionsflaskor per förpackning)

 


 

TauroLock med 25 000E Urokinas

För katetrar med flödesproblem som utöver den antimikrobiella effekten även kräver trombolytisk intervention

Finns i en produktvariant:

 • TP-05 (TauroLock 5 mL i ampull + urokinas 25.000 E torrsubstans i injektionsflaska , 5 ampuller och 5 injektionsflaskor per förpackning)


NutriLock

NutriLockNutriLock innehåller 2% taurolidine och är avsedd att användas som låslösning mellan infusionerna till patienter med en central venös access för tillförsel av parenteral nutrition eller läkemedel.

NutriLock har samma antimikrobiella egenskaper som våra TauroLock låslösningar men innehåller endast taurolidine och är en helt citratfri lösning. NutriLock kan med fördel används som alternativ till de patienter där man av någon anledninghelt vill undvika citrat.

 

Finns i en produktvariant:

 • TP-07 (3ml i ampull, 10 ampuller per förpackning)

 


TransCutan marknadsför och säljer TauroLock och NutriLock enbart i Sverige.

För mer information om TauroLock i dialyskaterar kontakta Elisabet Reimer-Eriksson.

elisabet.reimer-eriksson@transcutan.com

För övriga applikationsområden kontakta Mikael Sättler

mikael.saettler@transcutan.com

För övriga länder kontakta tillverkaren

Tauropharm.