AFFÄRSIDÉ

TransCutan utvecklar och marknadsför nästa generations accessteknologilösning.
Historik

TransCutan grundades 2001 av en professor i Radiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hans vision var att utveckla unika idéer kring intrakorporeala access system, så kallade transkutana portar.

År 2013 förvärvade Hammarplast Medical majoriteten av TransCutans aktier och vi är stolta över att vara en del av Hammarplast Medical Group. Läs mer om Hammarplast medical på

 www.hpm.se

Var befinner vi oss
TransCutans första produkt, T-porten®, testades i patient första gången 2003. Den är till för att leverera läkemedel och näring till mag/tarmkanalen. T-Porten® CE-märktes i mars 2014. Sedan 2016 är vi dessutom distributör av några unika medicintekniska produkter i Sverige.
Vart är vi på väg

Vi arbetar med att vidareutveckla vårt koncept för att anpassa det till andra indikationer. Vårt första mål är en transkutan port för dialys.

VISION

Vi vill bli ett världsomspännande och väl erkänt företag inom intrakorporeal access med ambitionen att hjälpa patienter att leva ett friare och rikare liv med hjälp av våra produkter.

Träffa oss på TransCutan

Kvalitetschef
Teknisk chef
Produktchef
Medicinsk konsult
Logistik och administration
Klinisk och regulatorisk rådgivare

Träffa Styrelsen

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot

Kontakta Oss

Besök ossForskargatan 20J, SE-151 36, Södertälje, Sverige
Placera en orderorder@transcutan.com
ÖppettiderVardagar 8.00 - 17.00