TauroLock™ och NutriLock™

 

TauroLock™

TauroLock™ låslösning för kärlkatetrar används för att minska antalet kateterrelaterade infektioner och för att hålla katetern öppen.

TauroLock™ låslösning

 • är bactericid och fungicid, inom 2-4 timmar dödas 500 olika mikroorganismer
 • förbygger bildandet av biofilm i katetern
 • håller katetern öppen
 • är säker för patienter och personal

TauroLock™ kan användas i dialyskatetrar, centrala venkatetrar, subcutana venportar och PICC-lines

TauroLock™ kan användas både till barn och vuxna.

TauroLock™ finns även med tillsats av heparin eller urokinas i de fall ytterligare antikoagulerande eller trombolytiska egenskaper är önskvärda.

För ytterligare information om TauroLock™; klicka på respektive länk i menyn till höger.

På tillverkarens hemsida www.taurolock.com  finns möjlighet att registrera sig och på så vis få tillgång till många av de studier som är gjorda med TauroLock™ låslösning.

Följande varianter av TauroLock™ finns:

TauroLock™ Classic

För katetrar där den antimikrobiella effekten i huvudsak önskas men där liten eller ingen antikoagulation krävs.

Finns som tre produktvarianter:

 • TP-01-3 (3 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)
 • TP-01-5 (5 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)
 • TP-01-10 (10 mL i injektionsflaska, 100 injektionsflaskor per förpackning)

 


 


TauroLock™ med 100E Heparin

För mindre katetrar som utöver den antimikrobiella effekten kräver en effektivare antikoagulation.

Finns i en produktvariant:

 • TP-03-3 (3 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)


 

TauroLock™ med 500E Heparin

För i huvudsak dialyskatetrar som utöver den antimikrobiella effekten kräver en effektivare antikoagulation.

Finns i två produktvarianter:

 • TP-02-5 (5 mL i ampull, 10 ampuller per förpackning)
 • TP-02-10 (10 mL i injektionsflaska, 100 injektionsflaskor per förpackning)


 

TauroLock™ med 25 000E Urokinas

För katetrar med flödesproblem som utöver den antimikrobiella effekten även kräver trombolytisk intervention

Finns i en produktvariant:

 • TP-05 (TauroLock™ 5 mL i ampull + urokinas 25.000 E torrsubstans i injektionsflaska , 5 ampuller och 5 injektionsflaskor per förpackning)


NutriLock™

NutriLock™ innehåller 2% taurolidine och är avsedd att användas som låslösning mellan infusionerna till patienter med en central venös access för tillförsel av parenteral nutrition eller läkemedel.

NutriLock™ har samma antimikrobiella egenskaper som våra TauroLock™ låslösningar men innehåller endast taurolidine och är en helt citratfri lösning. NutriLock™ kan med fördel används som alternativ till de patienter där man av någon anledning helt vill undvika citrat.

 

Finns i en produktvariant:

 • TP-07-3 (3ml i ampull, 10 ampuller per förpackning)

 


TransCutan marknadsför och säljer TauroLock™ och NutriLock™ enbart i Sverige.

För mer information om TauroLock™ i dialyskatetrar kontakta Elisabet Reimer-Eriksson.

elisabet.reimer-eriksson@transcutan.com

För övriga applikationsområden kontakta Mikael Sättler

mikael.saettler@transcutan.com

För övriga länder kontakta tillverkaren

Tauropharm.